Petek, April 20, 2018
Nahajate se: Storitve Odsesavanje
 • Prezračevalni kanali
  Zračni kanali, izdelani iz pocinkane, nerjaveče, aluminijaste ali bakrene pločevine po DIN 24190, varjeni zračni kanali za posebne izvedbe, glušniki, dušilne kulise...
  Več
 • Prezračevanje
  Izvede se preko kanalskega razvoda od klimatov in ventilatorjev do odvodno dovodnih prezračevalnih elementov. Imamo lastno proizvodnjo zračnih kanalov, glušnikov, deflektorjev, stolpnih difuzorjev, filternih komor...
  Več
 • Proizvodnja
  Naša ponudba med drugim zajema tudi proizvodnjo deflektorjev, ki so lahko okrogli ali pravokotni...
  Več

ODSESAVANJE

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje prostorov z različnimi sistemi

 

Določene izvedbe lokalnih hladilnih naprav razen hlajenja omogočajo tudi ogrevanje. Normalno lahko ogrevamo samo do zunanje temperature + 5 °C. Kakovostne naprave omogočajo ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi – 10 °C. Hladilne moči in grelne moči 2 do 20 kW. Pretok zraka znaša od 10 do 2500 m3/h. Obstajajo tudi izvedbe hladilne moči od 0,7 do 6,5 kW, ki so namenjene za posamična stanovanja in individualne zgradbe.
Samo s segrevanjem in hlajenjem zraka v bivalnih prostorih ne dosežemo prijetnega ugodja, če ne zagotovimo poleg primerne temperature, še primerno čisti zrak, njegovo izmenjavo in primerno vlago.

1.  Lokalne naprave

V primeru, da imamo že vgrajen sistem za prisilno prezračevanje, lahko dodatno vgradimo še napravo za hlajenje zraka in s tem tudi v poletnem obdobju zagotovimo boljše bivalne pogoje, v prehodnem obdobju pa lahko tudi ogrevamo prostore.
Split sistemi omogočajo glavnem funkcije hlajenja in filtriranja zraka. Obstajajo tudi sistemi, ki omogočajo delno vlaženje zraka (v soparnih dneh).  Možna je tudi izvedba s toplotno črpalko, ki razen omenjenih funkcij omogoča tudi ogrevanje. Normalno lahko ogrevamo samo do zunanje temperature + 5 °C. Kakovostne naprave omogočajo ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi – 10 °C. Hladilne moči in grelne moči 2 do 20 kW. Pretok zraka znaša od 10 do 2500 m3/h. Obstajajo tudi izvedbe hladilne moči od 0, 7 do 6,5 kW, ki so namenjene za posamična stanovanja in individualne zgradbe.
V primeru, da nimamo vgrajenega prisilnega prezračevanja, za vgradnjo centralne klimatske naprave  pa ni finančne možnosti, si lahko pomagamo z lokalnimi napravami. V zadnjih letih se je zelo razširil način hlajenja z deljivimi ("split") sistemi, ki se največkrat uporabljajo za hlajenje enega prostora. Izraz "split" označuje naprave, ki so sestavljene iz notranje in zunanje enote. Za hlajenje večjih bivalnih prostorov pa se je uveljavil multi - split sistem, kjer je možen priklop do 5 notranjih enot na eno zunanjo enoto. Proizvajalci so napravo za hlajenje ločili na dva dela in sicer zunanjo in notranjo enoto. Enoti sta med seboj povezani z dobro izoliranimi cevmi, po katerih se pretaka hladivo. Tako je kompresor, ki je izvor hrupnosti in zračno hlajeni kondenzator nameščen v zunanji enoti (slika 1).


Slika 1.

 

V notranji enoti (slika 2), je nameščen uparjalnik, ventilator in filter. Od notranje enote je potrebno odvesti vodo, ki se v obliki kondenzata izloča na napravi. Kot hladivo se uporablja R 407 c, ki je okolju prijazen. Ker je uparjalnik na mestu, ki ga ohlajamo, govorimo torej o neposrednem hlajenju. Kaj torej pomeni neposredno hlajenje ?


Slika 2.


Po načinu odvoda toplote ločimo neposredno in posredno hlajenje zraka. Če je uparjalnik na mestu, to je v toku zraka, ki hladi prostor, govorimo o neposrednem hlajenju.O posrednem hlajenju govorimo takrat, če v uparjalniku ohlajamo drugo sredstvo, ki je nosilec toplote, npr. vodo.

Naprav, ki zrak samo hladijo, kjer zraka v celoti termodinamično ne obdelamo, ne moremo uvrščati med popolne klimatske naprave. Popolno klimatizacijo (izmenjavo zraka, vzdrževanje temperature in vlage zraka v zaprtem prostoru v mejah zaželenih vrednosti) lahko zagotovimo samo  z ustreznimi, popolnimi klimatskimi napravami. Z njimi lahko zrak v zaprtem  prostoru ogrevamo, hladimo, sušimo, filtriramo, mešamo obtočni zrak s svežim in reguliramo vlažnost. To pomeni, da v letnem in zimskem času lahko zagotovimo v prostoru določeno temperaturo zraka, primerno čisti zrak in tudi primerno vlažnost.


Obstajajo različne izvedbe notranjih enot in sicer:

-    stenske v enojni in multi izvedbi,
-    stropne kasetne,
-    stropne kanalne.

Notranje enote je zaradi različnih izvedb možno montirati na zid (najbolj razširjena izvedba), na tla, pod, strop, spuščen strop ipd .Novejši sistemi split in multi - split so dobavljivi s frekvenčno regulacijo vrtljajev kompresorja. Te naprave imajo nižjo porabo električne energije (do 17 odstotkov) v primerjavi z ostalimi klasičnimi napravami.

2. Centralni sistemi
Večje hiše lahko hladimo s centralnimi hladilnimi sistemi, ki jih sestavlja hladilnik vode (lahko zunaj ali v kleti) in ventilatorski konvektorji v posameznih prostorih. Ventilatorski konvektor tako nadomesti radiator in deluje povsem samostojno (samostojna regulacija temperature v prostoru). Konvektorje lahko priključimo na  toplovodni kotel ali toplotni prenosnik, da lahko pozimi tudi grejejo. V tem primeru govorimo o centralnem ogrevanju in hlajenju.

Prednosti vodnega sistema:

-    manjša poraba električne energije za konvektorje v primerjavi z lokalnimi klimatskimi napravami zaradi krajših razvodov),
-    sistem dopušča postopno dograjevanje oziroma širjenje,
-    zmanjšanja možnost izgube hladilnega sredstva v primerjavi z freonskimi sistemi,
-    možnost uporabe dvocevnega sistema za gretje in hlajenje in s tem znižanje stroškov,
-    posegi na fasadi niso potrebni.

Sistem ima tudi pomanjkljivosti: izkoristek sistema je slabši zaradi posrednega hlajenja. Izvedba je zaradi obsega opreme tudi dražja.

3. Povezava ogrevalnega sistema z prezračevanjem
Pri sodobnih zrakotesnih stavbah je nekontrolirana izmenjava zraka skozi netesna mesta zmanjšana na minimum. Prostore je potrebno iz higiensko - zdravstvenih razlogov redno in pravilno prezračevati. Tako prihaja do problema, kako v bivalne prostore dovesti ustrezno količino svežega zraka. Vendar tudi zunanji zrak pogosto ni dovolj čist, posebej v mestih kjer vsebuje veliko prašnih delcev.
Naravno prezračevanje oziroma intenzivno zračenje prostorov lahko zagotovimo z odpiranjem oken. V enakomernih časovnih intervalih (na primer vsake tri ure) odpremo za kratek čas (5 - 10 min) okna na stežaj. V tem času znaša izmenjava zraka med 9 in 15 krat na uro, kar pomeni, da se celotna količina zamenja v 4 - 8 minutah. Ker takšno prezračevanje povzroča velike toplotne izgube, je prisilno prezračevanje dejansko edini način, da lahko zagotovimo zadostno oziroma načrtovano število izmenjav zraka v bivalnih prostorih. Predpogoj za izvajanje prisilnega prezračevanja pa je seveda učinkovito tesnjenje oken v zgradbi. V nizkoenergijskih hišah je pa takšen način edini učinkovit način prezračevanja. V prispevku je opisan sistem prezračevanja in ogrevanja, s katerim koristimo toploto odpadnega zraka in tako znatno zmanjšamo toplotne izgube.

Slika 3.

 

3.1. Izkoriščanje odpadne toplote prezračevanja

Eden od novejših sistemov, ki povezuje prezračevanje in ogrevanje objekta je prikazan na sliki 3. Sistem se sestoji iz stenskega plinskega kondenzacijskega kotla in prezračevalne naprave. Celoten sistem je grajen tako, da je možno izkoristiti tudi odpadno toploto prezračevanja oziroma je omogočeno vračanje toplote izstopnega zraka nazaj v prezračevalni sistem. Takšne sisteme prezračevanja z vračanjem toplote imenujemo prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote. Osrednji del sistema predstavlja komora za pripravo zraka. Sveži zunanji zrak se filtrira in ogreva s pomočjo odpadnega zraka ali s toploto iz sistema za ogrevanje.
Naprava kot vir toplote uporablja vodo iz sistema ogrevanja. Zato je najprimernejše, če je postavljena čim bližje kotlu, celoten sistem pa na podstrešju. Rekuperacijo toplote se vrši s toplotnim prenosnikom, ki zagotovi prenos dela toplote z odpadnega zraka na sveži zrak. V povprečju lahko z rekuperacijo ponovno uporabimo do 70 % toplote in s te zmanjšamo porabo energije za ogrevanje na polovico. Lamelni aluminijasti toplotni prenosnik je grajen tako, da pri prenosu toplote ostajata zračna tokova med seboj ločena, zato se absolutna vlažnost tokov ne spreminja. Celoten sistem prezračevanja poleg prenosnika, sestavljajo še dva ventilatorja, kanali, vstopne in izstopne odprtine ter zračni filtri, skozi katere potujeta oba zračna tokova. 

Slika 4.
Slika 5.


V napravi pripravljen zrak se po kanalskem razvodu vodi do bivalnih prostorov (dnevna soba, spalnica) v katere vstopa skozi prezračevalne odprtine. Iz teh prostorov se zrak prosto giblje skozi hodnike do prostorov, kjer je potrebno zračenje (npr. kuhinja, sanitarije, slika 4). Od tod sesalni ventilator sesa zrak skozi izstopne sesalne odprtine nazaj v napravo (toplotni prenosnik, slika 5), kjer svojo toploto odda svežemu zraku. Na strani vstopnega zraka je vgrajen tudi sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka pa je nameščen lovilec izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s tipali.

SERVIS

Servis je pomemben in ključen del podjetja.

Skrbimo za redne vzdrževalne servise, garancijske servise ter popravila klimatskih in prezračevalnih naprav. Naše ekipe so usposobljene takoj na mestu odpraviti napako... preberi več...

TEL.:  01/5340-653
GSM: 040/480-057

E-POŠTA: info@ke-sgs.si